Xin chào cần tải ví litecoin androi

Cho tôi hỏi tải ví litecoin ở đâu

Litecoin.org vào web tải đi bạn. Bạn thử vào CHPlay tìm LiteCoin có mà