Phần Mềm - Cấu Hình Máy Đào LiteCoin

Hiện mình đang quan tâm đến đồng LiteCoin nhưng không biết cấu hình máy đào Litecoin như thế nào và bắt đầu từ Đâu
Hiện tại máy đào ETH , BTC … thì mình dùng Claymore

Còn Litecoin thì sao ?

Ví Litecoin ?
Máy litecoin ?
Phần Mềm chạy Litecoin ?

Mình nên bắt đầu từ đâu đây các bạn ?